Aktuality

6. září 2016

Jmenování okrskové volební komise

Jmenování okrskové volební komise


   O b e c  Vikantice ,  Vikantice 131


   -----------------------------------------------------------------------------------


V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev


krajů , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto  okrskovou volební komisi pro volby  do Zastupitelstva Olomouckého kraje , které se uskuteční dne 7 a 8 října 2016:


Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131,


Volební komise: Geržová Otílie  Vikantice


                            Juríček Petr   Vikantice


                            Balaj Roman Vikantice


                            Vojtěch Čožík  Bohutín


 


 


Filip Juríček