Aktuality

2. prosince 2017

Jmenování zapisovatele pro volby prezidenta ČR

Akce proběhne:
12. ledna 2018 – 13. ledna 2018

V souladu s ustanovením § 14 odst.1 písm.e a § 19  zákona 275/2012 Sb, o volbě prezidenta  České republiky

 

                                      j m e n u j i

tímto zapisovatelku okrskové volební komise pro  tyto volby , které se konají dne 12 a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo  ve dnech 26. a 27. 1. 2018

Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131,  zapisovatel Roman Balaj Vikantice

 

Filip Juríček, starosta obce Vikantice