Aktuality

19. prosince 2017

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 
Obecní úřad Vikantice, Vikantice 131 , Branná .
Svolává tímto členy okrskové volební komise k prvnímu zasedání
( § 14 odst.1 písm.f a § 14 odst 2 zákona)
 
První zasedání okrskové volební komise obce Vikantice pro volby prezidenta ČR, proběhne dne 22.12.2017 v 17.30 v budově 
Obecního úřadu ve Vikanticích  ( Vikantice 131)
19.12.2017 F. Juríček, starosta obce