Aktuality

13. listopadu 2017

Stanovení min. počtu členů volební komise a počet a sídlo volebních okrsků

Akce proběhne:
12. ledna 2018 – 13. ledna 2018

. 13.11.2017

 

 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  pro volbu prezidenta České republiky

 

konanou ve dnech 12 a 13. ledna 2018 . ( Dle zákona 294/2012 § 14 odst.1 písm.c )

 

a                      Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vikantice.

 

Počet volebních okrsků:     1

 

Sídlo:   Vikantice 131 ( Obecní úřad obce Vikantice )

 

Minimální počet členů okrskové volební komise: 3 + 1 zapisovatel

 

 

 

13.11.2017 F. Juríček