Aktuality

28. prosince 2017

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta Čr

Akce proběhne:
12. ledna 2018 – 13. ledna 2018

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta Čr

 

                        OBEC Vikantice , Vikantice 131, Branná  788  25

          

                   IČO:00636070                                           Tel: 583230142

 

Oznámení  o době a místě konání voleb

Starosta obce Vikantice podle  zák č. 275/2012  Sb. a vyhlášky č.294/2012 Sb.

o z n a m u j e

1/ Volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 12. ledna 2018 od  14.oo hod do 22.oo hodin

                                 a 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 26. 1. 2018 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod

a 27. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2/ Místem konání voleb  v obci Vikantice  je volební místnost v budově Obecního úřadu , č.p. 131

 

3/ Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným Občanským průkazem ČR, pasem

ČR, diplomatickým nebo služebním průkazem ČR.

 

4/ Voliči budou 3 dny před volbou v I. kole  dodány hlasovací lístky. Tyto může dostat i ve volební místnosti.

 

5/ V případě konání II. kola obdrží volební lístky pro toto kolo voliči  až ve volební místnosti.

 

Ve Vikanticích  dne 28.12.2017    Filip Juríček Starosta obce