Aktuality

17. srpna 2018

Informace o volbách do zastupitelstev obcí a senátu 5.a 6. října 2018

Informace o volbách do Zastupitelstev obcí  a senátu  konaných

                      ve dnech  5. a 6. října 2018, jmenování zapisovatele.

(Dle §15 zákona 247/1995 Sb o volbách do Parlamentu Čr a § 29 zák.491/2001 Sb o Volbách do Zastupitelstev obcí  ve znění pozdějších předpisů)

 

počet volebních okrsků:    1- celý katastr obce  Vikantice , volební místnost je v budově Obecního úřadu             

 

                                 Vikantice 131 Vikantice 788 25

 

 

Místo a čas voleb:                                    Pátek, 5 . října   od  14.00 hodin do 22.00 hodin

 do Zastupitelstev obcí i senátu          Sobota 6. října  od   8.00 hodin    do 14.00 hodin

 Místo:                                                         Vikantice, Vikantice 131

 

Další informace: Voličem je každý občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18-ti let.

 

                                 U voleb se musí občan prokázat občanským průkazem či pasem ČR.

 

                      Pro umožnění volby je nutné mít u sebe  platné osobní doklady , hlasovací lístky  budou

                      k dispozici na místě samém a také budou doručeny  všem voličům 3 dny před volbami.

                      Volební lístky pro případné druhé kolo volby do senátu ČR budou k dispozici jen  volební   

                                                                místnosti.

 

Informace o stanoveném  minimálním počtu členů okrskové volební komise:

Minimální počet členů okrskové volební komise: 4 ( včetně zapisovatele)

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro obec Vikantice

V souladu s zákony  č.491 a 247 /2001 Sb. ve znění následujících předpisů , jmenuji tímto zapisovatelkou

okrskové volební komise v obci Vikantice  , pro volby do zastupitelstev obcí a senátu ČR, sl.Karolínu Fialovou

   

 

17.8.2018 Filip Juríček, starosta