Aktuality

6. září 2018

Jmenování okrskové volební komise

Jmenování okrskové volební komise

   O b e c  Vikantice ,  Vikantice 131

   -----------------------------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev

krajů , a ve znění pozdějších změn a předpisů

                                      j m e n u j i

tímto  okrskovou volební komisi pro volby  do Zastupitelstva Olomouckého kraje , které se uskuteční dne 5 a 6 října 2018:

Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131,

Volební komise: Ladislav Gerža  Vikantice 17 - předseda

                            Juríček Petr    Vikantice 18 - místopředseda

                         Karolína Fialová Vikantice 20 - zapisovatelka

             

 Delegovaný člen - František WOLF Vikantice  44  - člen

 

 

Filip Juríček