Aktuality

11. září 2018

Zasedání okrskové volební komise

 
Obecní úřad Vikantice, Vikantice 131 , Branná .
Svolává tímto členy okrskové volební komise k prvnímu zasedání
( § 14 odst.1 písm.f a § 14 odst 2 zákona)
 
První zasedání okrskové volební komise obce Vikantice pro volby  Do Senátu Čr a Zastupitelstev obcí , proběhne dne 14.9.2018 v 16:00 v budově 
Obecního úřadu ve Vikanticích  ( Vikantice 131)
 F. Juríček, starosta obce