Aktuality

20. září 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do -zastupitelstva obce a Senátu

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu

 

                        OBEC Vikantice , Vikantice 131, Branná  788  25

          

                   IČO:00636070                                           Tel: 583230142

 

Oznámení  o době a místě konání voleb

Starosta obce Vikantice podle  zák č. 275/2012  Sb. a vyhlášky č.294/2012 Sb.

o z n a muje že volby do Zastupitelstva obce a Senátu  se uskuteční ve dnech 5.října 2018 od  14.oo hod do 22.oo hodin

                                 a 6 října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 12.října 2018 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod

a 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2/ Místem konání voleb  v obci Vikantice  je volební místnost v budově Obecního úřadu , č.p. 131

 

3/ Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným Občanským průkazem ČR, pasem

ČR, diplomatickým nebo služebním průkazem ČR.

 

4/ Voliči budou 3 dny před volbou v I. kole  dodány hlasovací lístky. Tyto může dostat i ve volební místnosti.

 

5/ V případě konání II. kola obdrží volební lístky pro toto kolo voliči  až ve volební místnosti.

 

Ve Vikanticích  dne 20.09.2018    Filip Juríček Starosta obce