Aktuality

27. října 2018

Ustanovující zasedání nově voleného zastupitelstva obce

Ustanovujíci zasedání obcce Vikantice konané dne 5.11.2018

Starosta obce svolává dne 5.11.2018  od 18:00 ustanovující zasedání obce Vikantice.

Návrh programu :

1) zahájení
2) zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu
4)Volba Starosty
5)Volba Místostarosty
6)Volba Finančního výboru
7) Volba Kontrolního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách nově zvolených členů zastupitelstva.
7) Diskuze
8) ZávěrVe Vikantíchích dne 27.10.2018Vyvěšeno na el úřední desce - 27.10.2018
Vyvěšeno na úř. desce- 27.10.2018 Starosta obce Vikantice Filip Juríček