Aktuality

29. listopadu 2018

Založení Sboru pro občanské záležitosti

Na 2. mimořádném zasedání ZO Vikantice bylo schválo založení SPOZ - Sboru pro občanské záležitosti, Bližší informace - kolonka SAMOSPRÁVA