Aktuality

5. června 2019

Řešení autorských práv k filmu "Díra u Hanušovic", který se převážně natáčel v naší obci Vikantice

Starosta obce Vikantice dojednal s režisérem filmu Díra u Hanušovic, p. Miroslavem Krobotem postup pro dohodu o využití autorských práv výše uvedeného filmu ve prospěch obce Vikantice. Za tímto účelem starosta obce osloví oprávněný autorský subjekt pro uzavření předmětné dohody. Režisér Miroslav Krobot přislíbil návštěvu naší obce. Termín bude upřesněn. Naše obec tímto získá další "bonus" pro zvýšení její propagace a tím povědomí o naší obci a dále zvýšení její návštěvnosti.