Aktuality

15. března 2020

Uzavření obecního úřadu Vikantice

Akce proběhne:
16. března 2020 – 31. března 2020

          Vážení spoluobčané,

     s ohledem na Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu je tímto s účinností od 16.03.2020 do ukončení nouzového stavu Obecní úřad Vikantice pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby kontaktujte starostu obce Vikantice Mgr. Libora Sedlaříka telefonicky na telefonním čísle 737 771 513; podání je možné učinit v elektronické podobě na e-mail:   starosta.obce.vikantice@seznam.cz nebo prostřednictvím IDDS: ffuashb.

 

                                                     Mgr. Libor Sedlařík, starosta obce Vikantice