Aktuality

17. března 2020

Informace pro občany - ochranné roušky proti šíření COVID-19 koronaviru

Akce proběhne:
17. března 2020 – 31. prosince 2020

             Vážení spoluobčané,

v souvislosti s ochranou proti šíření COVID-19 koronaviru jsme požádali příslušné orgány o sdělení, kdy bude zajištěna dodávka obci Vikantice ochrannými rouškami a dezinfekčními prostředky. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika potýká s akutním nedostatkem těchto prostředků jsme požádali o výrobu ochranných roušek na náklady obce Vikantice, které budem po jejich obdržení postupně zdarma distribuovat občanům obce Vikantice od nejstarších občanů po občany nejmenší.

Vyzývám Vás tímto, aby jste maximálně dodržovali veškerá vyhlášená a přijatá opatření proti šíření koronaviru a situaci nepodceňovali.

 

                                        Libor Sedlařík, starosta obce