Aktuality

21. března 2020

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ

Akce proběhne:
20. března 2020 – 31. prosince 2020

                   Vážení spoluobčané,

děkuji tímto jménem obce Vikantice, ale jménem vašim paní Věře Váňové a Kateřině Petrové za osobní příkladný přístup a dobrovolnou práci při šití roušek pro všechny občany obce Vikantice. Je dobré vědět, že jsou mezi nami občané, kterým není osud ostatních spoluobčanů v této nelehké době lhostejný. Vážíme si toho!

                                                   Libor Sedlařík,. starosta obce