Aktuality

4. dubna 2020

Pasporitiazce hřbitova obce Vikantice a jednotlivých hrobových míst 2020

               Vážení spoluobčané,

byla provedena závěrečná pasportizace hřbitova a jednotlivých hrobových míst, které jsou nově očíslovány. Původní čísla jsou nově vedena v nové číselné řadě vždy s uvedením čísla hrobu původního (jen v případě, že původní číslo hrobu je nebo bude známo). Podařilo se nám odvrátit daší sankci za přestupek ve výši do 200.000,- Kč, jenž se obec v minulosti dopustila tím, že nesplnila podmínky a povinnosti stanovené zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. U vstupu na hřbitov bude nově umístěna informační tabule s uvedením legendy hřbitova a jednotlivých, v nové číselné řadě uvedených hrobových míst včetně Hřbitovního řádu (viz. příloha-legenda hřitova Vikantice).

                                         Mgr. Libor Sedlařík, starosta

 

IMG_20200404_172027[1].jpg