Aktuality

19. května 2020

Informace starosty - sdělení o výsledku kontroly hospodaření obce Vikantice za rok 2019

Akce proběhne:
15. května 2020 v 08.00 h – 15. května 2020 v 14.00 h

        

       Vážení občané,

informuji Vás tímto, že na obci Vikantice proběhla dne 15.05.2020 kontrolními orgány kontrola hospodaření obce Vikantice za rok 2019, která dopadla bez zjištěných závad. Za období roku 2015 do roku 2018 jsme provedli veškerá nápravná opatření chyb a nedostatků, které byly obci kontrolními orgány za výše uvedené období roku 2015 až 2018 vytýkány na úseku hospodaření obce a tyto nebyly v uvedeném období odstraněny. V lisotopadu 2018 bylo nově zvolené zastupitelstvo a nově zvolený starosta. Provedli jsme veškerá nápravná opatření chyb a nedostatků za období roku 2015 až 2018, a hospodaření obce Vikantice pod tímto novým vedením je tedy v současné době vedeno v souladu s věcně příslušnými právními předpisy.

 

                                            Libor Sedlařík, starosta obce