Aktuality

25. května 2021

Aktuální informace o zprovoznění Obecního úřadu Vikantice

Akce proběhne:
25. května 2021 v 17.00 h – 31. prosince 2021

Informujeme občany o aktuálním stavu obecního úřadu Vikantice. Obecní úřad Vikantice je od dnešního dne, tj. 25.05.2021 zprovozněn a veřejnosti přístupný v úředních hodinách. V ostatních dnech a době po telefonické domluvě se starostou obce Mgr. Liborem Sedlaříkem.

Dále si dovolujeme upozornit, že i v současné době probíhají rekonstrukční práce sociálního zázemí apod.. Proto žádáme občany, aby se při vstupu do budovy obecního úřadu zdržovali pouze v prostoru chodby před kanceláří, a do ostatních prostor budovy je přístup veřejnosti povolen pouze na vyžádání a s doprovodem odpovědné osoby.

Jménem zastupitelstva obce, starosta Mgr Libor Sedlařík

 

Vyvěšeno dne: 25.05.2021 v 17:00 hod..

Sejmuto dne: