Aktuality

2. září 2022

Uzavření Obecního úřadu Vikantice

Akce proběhne:
2. září 2022 v 09.00 h – 2. září 2022 v 23.00 h

Sdělujeme tímto občanům obce Vikantice a veřejnosti, že Obecní úřad Vikantice bude dnes 02.09.2022 pro veřejnost uzavřen, a v to i v úředních hodinách v době od 16:00 hod. do 17:00 hod.

                                       Mgr. Libor Sedlařík, starosta obce Vikantice