Obecně závazné vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019_poplatek z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019_poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019_odpady