Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Zástupce SPOZ a současně místostarosta obce společně se starostou obce navštívili naše jubilanty s přáním k jejich významnému životnímu jubileu

IMG_20190303_145716.jpgIMG_20190303_145719.jpgIMG_20190303_150633.jpgIMG_20190303_150637.jpgIMG_20190303_151412.jpgIMG_20190303_152649.jpg

(Publikováno dle GDPR na základě písemného souhlasu jubilantů)

Členové SPOZ:

1. Blanka Galčíková - předseda
2. Olga Kratochvílová - člen
3. Roman Balaj - člen
4. Barbora Šinlcová
5. Anna Galčíková
 
 
 

Občanské obřady a společenské akce

Pro potřeby vedení občanských obřadů a společenských událostí byl v obci ustanoven Sbor pro občanské záležitosti.
Aktivity tohoto sboru spočívají zejména:
 • v blahopřání občanům u příležitostí dosažení jejich životního jubilea. Pečlivě je dbáno na to, aby bylo poblahopřáno jubilantům od 50 ti let vždy po 5ti letech, kdy  se přeje především zdravíčko a předávány jsou dárkové balíčky včetně gratulace,
 • vítání občánků,
 • blahopřání ke zlatým svatbám,
 • stavění máje,
 • kácení máje,
 • stezka odvahy pro děti,
 • drakiáda,
 • mikulášská nadílka pro děti s trvalým pobytem v obci,
 • předvánoční posezení se seniory,
 • vánoční besídka s dětmi s trvalým pobytem v obci u vánočního stromečku,
 • a případně jiné akce.

Kulturní zázemí zabezpečuje obec v prostorech obecního úřadu, a to v obecním sále obecního úřadu.  Členem SPOZ může být každý občan s trvalým pobytem v obci. Členství je dobrovolné a bezplatné.