Úřední deska

Úřední deska

Značka: Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise
Zveřejnit od: 14.4.2015
Zveřejnit do: 29.4.2015
Oblast: Volby
Původce: Obec Vikantice

Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise

Obecní úřad VIKANTICE,

788 25 Vikantice 131, kontakt: 583 230 142

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 13.6.2015 v sále obecního úřadu Vikantice

 

Na základě§ 15 písm.d) zákona č.491/2001Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra Č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění předpisů, (dále jen „vyhláška“).

 

 

 

 

 

 

Minimální počet členů: 6 včetně zapisovatele

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vikanticích dne 14.4.2015                                                                               

 

 Starosta obce

                                                                                                                         Filip JuríčekZpět