Úřední deska

Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 14.5.2015
Zveřejnit do: 13.6.2015
Oblast: Volby
Původce: Obec Vikantice

Jmenování členů okrskové volební komise

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa

 

 

 

Podle ust. § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji na neobsazená místa členů okrskové volební komise obce Vikantice pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 13.6.2015

 

 

 

pan Juríček Petr   14.10.1957 - člen

paní Geržová Otílie  21.7.1948 - člen

pan Balaj Roman 19.8.1993 - člen

paní Kratochvílová Františka 22.1.1944 - člen

paní Mrekvová Zdeňka 12.9.1945 – člen

pan Zdeněk Panský 23.5.1985 – zapisovatel

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vikanticích 14.5.2015

Starosta obce Filip JuríčkZpět