Úřední deska

Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 27.10.2018
Zveřejnit do: 14.11.2018
Oblast: Dražební vyhlášky
Původce: Krajský úřad

Ustanovující zasedání nově voleného zastupitelstva obce

Ustanovujíci zasedání obcec Vikantice konané dne 6.11.2018

Starosta obce svolává dne 6.11.2018  od 18:00 ustanovující zasedání obce Vikantice.

Návrh programu :

1) zahájení
2) zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu
4)Volba Starosty
5)Volba Místostarosty
6)Volba Finančního výboru
7) Volba Kontrolního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách nově zvolených členů zastupitelstva.
7) Diskuze
8) ZávěrVe Vikantíchích dne 27.10.2018Vyvěšeno na el úřední desce - 27.10.2018
Vyvěšeno na úř. desce- 27.10.2018 Starosta obce Vikantice Filip JuríčekZpět