Úřední deska

Úřední deska

Značka: COVID-19
Zveřejnit od: 20.5.2020
Zveřejnit do: 31.12.2020
Oblast: Krizové řízení
Původce: Ministerstva ČR

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18. 5. do 25. 5. 2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf

 Zpět