Zpravodaj

Weigelsdorf - zpravodaj obce Vikantice - 12/2019

Weigelsdorf - zpravodaj obce Vikantice - 05/2019

Weigelsdorf - zpravodaj obce Vikantice - 04/2019

Weigelsdorf - zpravodaj obce Vikantice - 12/2018

Drbna srpen

VIKANTICKÁ DRBNA

Vážení a milí spoluobčané,

chtěli bychom Vám představit vámi nově zvolené zastupitelstvo obce a informovat Vás o novinkách v obci.

 

Starosta obce – Filip Juríček

 

Místostarosta -  Josef Schwan

 

Zastupitelé :  Balaj David, Schwan Martin, Koudelka Antonín, Váňa Daniel, Galčíková Blanka

 

 

Obecní úřad

-        obecní úřad přijal  v měsíci černevci dva nové zaměstnance na dotace POV

-        zaměstnanci obecního úřadu opravili hřbitovní zítku a na dalších úpravách pracují

-        k bytovkám byla přidána nástěnka

-        na úkor žádosti která byla vyvěšena na úřední desce tak i na bytovkách se podařilo vyjednat úsek nové silnice od Branné přes Vikantice na Staré Město a přes Habartice na Hanušovice

-        probíhá nucená rekonstrukce vodovodního řádu

Zábava

 

Dne 22.8.2015 se uskuteční

Diskotéka – Loučení s prázdninami

 

 

LIVE GREEN AREA ( bývalá ligra) bude rozprodávat pozemky v katastrálním území Vikantice.

Bližší informace zatím nejsou!! ( aktuální informace budou včas podány obecním úřadem.)

 

 

 

 

Dne: 11.8.2015

 

 

Drbna duben

Vikantická drbna

Vážení a milí spoluobčané,

v novém vydání Vikantické drbny bychom Vás chtěli jako zastupitelstvo seznámit s událostmi v naší obci a na obecním úřadě za měsíc duben.

Obecní úřad

 • dne 24.4.2015 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce
 • dne 2.5.2015 proběhlo na obecním úřadě Pálení čarodějnic a stavění máje . Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili
 •  na hřbitově přibyla popelnice na odpad
 •  na hřbitovní zdi přibyly kříže a byla zrekonstruována brána hřbitova
 • kolem obecního úřadu je zřízena wifi-free
 • zastupitelstvo uvažuje o zakoupení plechového skladu na nářadí a jiných důležitých věcí
 • na obecní úřad přibyla nová sekačka a nový notebook za účelem účetnictví v obci

 

Zábava

 • dne 30.5.2015 se uskuteční taneční zábava Kácení máje spojená s dětským dnem . Začneme zábavou a soutěžemi pro děti ve večerních hodinách zábava pro dospělé .

 

Srdečně zve zastupitelstvo obce.

Drbna březen

Vikantická drbna

Vážení a milí spoluobčané,

v novém vydání Vikantické drbny bychom Vás chtěli jako zastupitelstvo seznámit s událostmi v naší obci a na obecním úřadě za měsíc Březen.

Obecní úřad

V měsíci březnu se zastupitelstvu povedly tyto změny:

-         Vymalování obecního úřadu

-         Začala se zpravovat hřbitovní brána, ke které přibudou kříže.

-         Dále probíhají menší opravy na sále obecního úřadu

-         Zvelebuje se blízké okolí hřbitovní zdi, která se bude částečně rekonstruovat.

-          Natřené zábradlí u pomníku z 1 světové války, který se bude také postupně rekonstruovat.

-         Vypálilo se klestí za hřbitovní zdí

-         Dále se posbíraly všechny odpadky kolem hřbitova.

-          Vyřizují se schválené dotace na zaměstnance z ÚP, které byly již v minulosti několikrát nabízeny, ale byly bývalým vedením odmítnuty.

Veřejnost

V obci koluje dopis pana Ing. Kročila.

Starosta obce na tento dopis reagoval těmito slovy.

 

 

  Vážení spoluobčané,

 dostal se mi do rukou dopis našeho spoluobčana, bývalého starosty pana Ing. Kročila.               Oslovuji Vás jako řadový občan obce Vikantice, ale i současný starosta

       Pan Ing. Kročil na úvod svého dopisu Vám, občanům obce Vikantice vysvětluje, že nechce být již nikdy starostou, že tento dopis není předvolební agitací. Dále zde uvádí napadání sebe, jako dlouhodobého starostu obce Vikantice, své manželky, jako ekonoma obce Vikantice s dohodou o provedení práce za částku přesahující 20.000,- Kč měsíčně, včetně DARU za vynikající plnění náročných úkolů, ve výši 100.000,-Kč (mimo jiné schválenou jen dvěma zastupiteli – tudíž neoprávněné.) Dostal někdo z Vás takový dar? Dále obhajuje bývalou paní místostarostku, o které není v žádných dokumentech jediná zmínka, nikde a nikdo ji nenapadá. Vy všichni jste byli na prvním veřejném zasedání a mohli jste se sami přesvědčit o mnoha věcech, které se nedělaly a které byly třeba zaplaceny královskou odměnou.

Pan Ing. Kročil ale zapomíná na několik podstatných věcí:

 1. Účetnictví v obci bylo vedeno dost podivně, bez příslušných dokumentů, evidence atd. nebo bylo vlastně nevedeno – jen namátkou: chybí pokladní knihy za uplynulá období, není vedena agenda přijatých a odeslaných faktur atd.
 2. Agenda obce je rovněž vedena a nevedena -  za pouze poslední období chybí neskutečné množství dokumentace – například uvádím: provedení inventur na obecním úřadě, vedení dokumentace o odpadech, vodném, hrobech, o psech, včetně protiprávního vyhrožování – pokud nezaplatíš v termínu, zaplatíš dvojnásobek (což si někteří jistě vzpomínáte), prodej obecních pozemků atd.
 3. 3.       Takto by se dalo pokračovat dále, bylo by toho dost a na hodně dlouho, ale toto není důvodem, ani na programu dne.

      Pan bývalý starosta se svojí manželkou trošičku pozapomněl na správní a právní předpisy, které řeší předání funkce starosty, předání ekonomiky obce, předání dokumentace, předání klíčů od budovy, provedení dalším nezbytných věcí spojených s ukončením činnosti, atd.

       Jediné co bylo v té době v pořádku, byly klíče. Ostatní věci nebyly ukončeny, předány atd.

       Hlavně, že si paní ekonomka stihla vybrat svoji měsíční odměnu již v době, kdy nepracovala, tedy v měsíci lednu za měsíc prosinec. Jistě však víte, kdy byly volby a kdy ukončila svoji činnost. Kontrola   10. 1. 2015 a následná kontrola v měsíci březnu letošního roku potvrdila a odsouhlasila nastoupenou cestu, neshledala žádná pochybení, jen ta která udělalo minulé vedení obce a které jdou za starým vedením obce. Nevidím jediný důvod, proč mne a současné zastupitelstvo pan Ing. Kročil napadá a uráží.                          Zřejmě se jedná o to, že nejlepší obranou je útok!                                      Myslím si a jsem přesvědčen o tom, že by bylo vhodné, především pracovat a ne vyvolávat spory. Komu se jedná o blaho obce, je jasné. Současné vedení obce chce především napravit chyby (a že jich v minulých volebních obdobích bylo uděláno víc než dost), poučit se z nich a neopakovat je! Sami se můžete přesvědčit a snad se přesvědčujete o pravdivosti mých slov. Není to žádná propaganda, ani agitace, toto je jen reakce na nepodložené chování a jednání pana Ing. Kročila. On je v situaci, kdy by měl doložit pravdivost svých tvrzení: 1. předal funkci svoji a ekonomky? 2. bylo správně vedeno a ukončeno účetnictví obce v minulých obdobích? 3. byl proveden zápis o předání?                                                                                                                                                                                  Jako zkušený funkcionář si musí odpovědět sám. NEBYLO!!  Raději bude napadat jiné, než by přiznal svoje pochybení.                                                                                                                                      

        Nebudu se dovolávat Boha jako pan Ing. Kročil, ale věřím na Váš zdravý rozum a vlastní úsudek!!!                                                                                                                 

Vikantická drbna

Vážení a milí spoluobčané,

v novém vydání Vikantické drbny bychom Vás chtěli jako zastupitelstvo seznámit s událostmi v naší obci a na obecním úřadě za měsíc Únor.

Obecní úřad

 V měsíci únoru se zastupitelstvu povedly tyto změny :

-         Předělání telefonního automatu z karty na mince

-         Byl umístěn koš před obecním úřadem

-         V horní části obce byl umístěn měřič rychlosti, který jsme si na měsíc zapůjčili zcela zdarma. O případném zakoupení tohoto měřiče vedení obce uvažuje.

-         Provedla se kontrola obecních pozemků

(na obecním úřadě doklady k nahlédnutí)

-         Vedení obce zvažuje výstavbu nové autobusové zastávky směr Branná místo stejné jako doposud.

-         Uvažuje se o zakoupení zrcadla na křižovatku u kostela

-         Obec uvažuje o koupi nebo o celkové rekonstrukci starých kontejnerů. Jednat se bude v měsíci březnu.

Zajímavosti obecního úřadu

-         Za rok 2012 byla zjištěna například tato zajímavá věc.

ZO schvaluje mimořádný finanční dar E. Kročilové při příležitosti dosažení důchodového věku a s přihlédnutím k jejímu desetiletému působení a bezchybnému vykonávání všech administrativních činností na OÚ Vikantice, z nichž mnohé po celou dobu nebyly finančně vůbec ohodnocovány.

Dar se stanovuje ve výši 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun). Zdanění si provede obdarovaná strana. Podepsáni starosta a místostarostka.

Každý občan si snad udělá obrázek sám.

Bližší informace k této věci na obecním úřadě, kde bude samozřejmě možnost nahlédnutí do originálního zápisu zastupitelstva.

Zábava

 

-         Na obecním úřadě přibyl stolní fotbálek a šipky

-         Vznikla také amatérská zkušebna

 

Po dohodě s vedením obce na čísle 606275626 je možno si na obecním úřadě zahrát stolní tenis, šipky a stolní fotbálek.

 

              Ve Vikanticích dne 7.3.2015

Vikantická drbna

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás jako zastupitelstvo seznámit s novinkami, které se týkají naší obce a obecního úřadu.

 

                                          OBECNÍ ÚŘAD

Dne 24.1.2015 v 16:00 se uskutečnilo 1 veřejné zasedání obce s nově zvoleným starostou Filipem Juríčkem .

  - Občané byli seznámeni s výběrovým řízením na provádění zimní údržby ze dne 23.12.2014 , které vyhrál pan Štefan Galčík .  

   - Starosta obce vyhlásil se souhlasem zastupitelstva výběrové řízení na stálého zaměstnance obce.

  - Obecní úřad požádal o poskytnutí dotací na:

a) Veřejné osvětlení

b) Místní rozhlas

c) Plastová okna obecního úřadu

   - Další dotace ( vodovodní řád,multifunkční hřiště, dětské hřiště) nejsou do 13.6.2015 (nových voleb) možné , jelikož se neví,kdo bude zvolen po nových volbách .

Tyto dotace jsou v plánu nynějšího vedení obce.

 

-         Vedení obce dodělalo účetní uzávěrku za měsíc prosinec 2014, kterou nedokončila bývalá účetní. (Naštěstí se všechny informace podařili odeslav včas do Státní pokladny.

 

Zábava

-         Po domluvě  s vedením obce na čísle 606275626 je možno si na obecním úřadě zahrát stolní tenis.

-         Dále vedení obce uvažuje o malé herně kde se bude nacházet ( stolní fotbal , šipky )

-         Vedení obce plánuje pořádání veřejných akci jako je např. turnaj ve stolním tenise ,turnaj v šipkách, dětský den , fotbal ,mikulášská nadílka , vánoční besídka .                  O přesném datu bude vedení obce informovat.

-         V plánu jsou i zábavy pro dospělé s hudbou .

 

Ve Vikanticích dne 7.2.2015