Poplatky

Poplatky platné do r. 2018

Odpady - 500,- děti do 18 let a starší 70 let 250,-

A to podle zákona č. 185/2001 Sb.

Vodné - 250,-

A to podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Hroby – 3,- 1 + úhrada za služby      5,- ( vychází asi 100,- na 1 rok)

A to podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

Psi -  za jednoho 75,-

 A to podle zákona č. 565/1990 Sb

 Do 30.6.2015  odpady a do 15.11.2015 zbylé částky.

.

 Poplatky platné od r.2019

 Odpady: 500,-Kč osoba.

Podle obecně závazné vyhlášky obce Vikantice č.1/2019

Splatnost: Do 30.11. kalendářního roku.

 Vodné: 250,-Kč osoba

Splatnost 30.11. kalendářního roku.

 Poplatek ze psů: Podle obecně závazné vyhlášky obce Vikantice č.2/2019

Splatnost 30.11. kalendářního roku.

 Daň z ubytovací kapacity: 2,-Kč za každé využité lůžko a den.

Podle obecně závazné vyhlášky obce Vikantice č.3/2019

Splatnost: Platí se čtvrtletně v daném kalendářním roce.

 

 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: