Poplatky

POPLATKY OD 01.01.2024

I. Poplatek za vodu

Voda - 250,- Kč/rok

A to podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Hroby – 3,- 1 m² + úhrada za služby      5,- ( vychází asi 100,- na 1 rok)

 

II. Místní poplatky za odpady, psy a poplatek z pobytu

Dle platných a účinných Obecně závazných vyhlášek obce Vikantice - zveřejněno v odkazu: Samospráva-obecně závazné vyhláškay obce nebo https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/ffuashb

 

Úhrada poplatků v hotovosti na Obecním úřadě Vikantice každé úterý a čtvrtek v době od 16:00 hod.  do  17:00 hod.

Úhrada bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet obce Vikantice č. 1906983319/0800 vyplňte do zprávy pro příjemce:

  • Jméno  plátce, prvních 6 čísel rodného čísla, případně údaje všech plátců, za které je místní poplatek hrazen
  • Číslo popisné nebo číslo evidenční u dané nemovitosti
  • Rok, za který platíte místní poplatky
  • Druh poplatku (Voda, odpady, psi, z pobytu)