Termíny zasedání

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce Vikantice

 

Dne 08.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 15.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 22.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 29.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 05.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 12.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 19.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 26.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 08.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 15.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 22.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 29.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 16.04.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 07.05.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 07.06.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 28.06.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 19.07.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

 Dne 22.08.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 05.11.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 13.12.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice - pozvánka občanům na veřejnou schůzi

Dne 27.12.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 23.01.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 16.03.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice - program: Schválení rozpočtu obce na rok 2020

Dne 19.05.2020.v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 30.06.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 28.07.2020 v 17.00 hod v budově OÚ Vikantice - program: 

Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2020

Projednání a schválení  Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/01824/OSR/DSM pořízení zpracování územně plánovací dokumentace obce Vikantice

 Dne 27.10.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Projednání a schválení Dodatku č. 1 – Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/01688/OSKPP/DSMze dne 10. 7. 2019 na vybudování víceúčelového sportovního areálu.

Dne 01.12.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020,
 7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2020,
 8. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky odpady,
 9. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky voda,
 10. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky psi,
 11. Projednání a schválení přijatých opatření k nápravě chyb uvedených v Protokolu o kontrole Ministerstva vnitra ČR ze dne 30.10.2020, č.j.: MV-83552-11/ODK-2020.
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

28.12.2020 v 17:00 hod.

v sále obecního úřadu.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2020,
 6. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2021.
 7. Diskuze
 8. Závěr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

23.03.2021 v 17:00 hod.

v sále obecního úřadu.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce Vikantice na rok 2021
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zrušení zasedání zastupitelstva

 

Vážení občané Vikantic,

rád bych Vás informoval, že s ohledem na nedokončenou rekonstrukci sociálního zázemí obecního úřadu Vikantice a dále minimalizaci rizika šíření koronavirové nákazy COVID-19  a s ohledem na dynamický vývoj mimořádných opatření, která jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace je zrušeno zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se mělo konat dne 23.03.2021 v 17:00 hod. v budově Obecního úřadu Vikantice.

 Tímto Vám děkuji za toleranci a především za pochopení

                                                                                                               Mgr. Libor Sedlařík

                                                                                                             starosta obce Vikantice

 

Vyvěšeno dne: 23.03.2021 v 11:20 hod..

Sejmuto dne:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

31.03.2021 v 17:00 hod.

 

Zastupitelstvo se bude konat elektronickým dálkovým přístupem, a to prostřednictvím serveru:

https://zoom.us/download

 

Informace a návod ke spuštění:


1. vytvořte si účet na stránce https://zoom.us/ nebo v mobilní aplikaci.
3. po vyplnění základních údajů a úspěšného vytvoření účtu klikněte na kolonku ,,JOIN MEETING,,  a napište ,,Personal meeting id,, potvrďte a napište ,,passcode,, a to v čase 17:00 kdy zastupitelstvo obce zahájí video konferenci.

 

 

Alpikace je dostupná pro ,,ios,, a ,,android,, i pro mobilní telefony v ,,APP STORE,, A ,,GOOGLE PLAY,,.

 

 

Pertsonal meeting id: 225 865 2510

Passcode: 7g3Jd4

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce Vikantice na rok 2021
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

30.06.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2021,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2021,
 7. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2020,
 8. Projednání a schválení Plánu rozvoje sportu obce Vikantice,
 9. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021“, v dotačním titulu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“, na obnovu kamenného památníku I. světové války v obci Vikantice,
 10. Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v „Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“ na „Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“,
 11. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury v „programu č. 162 51“, v dotačním titulu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ 2021 – 2025, na „Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“,
 12. Projednání a schválení postupu navýšení nákladů na vybudování víceúčelového sportovního areálu, který bude umístěn na pozemku p. č. 1203/1 v k. ú. Vikantice.
 13. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na Restaurování kamenného památníku I. světové války v obci Vikantice,
 14. Diskuze
 15. Závěr

 Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 24.06.2021

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

01.10.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2021,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2021,
 7. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na vybudování víceúčelového sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení v obci Vikantice,
 8. Diskuze
 9. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 25.09.2021

Sejmuto:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

30.11.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2021,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2021,
 7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2021,
 8. Projednání a schválení Střednědobého plánu obce Vikantice,
 9. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Rekonstrukce budovy obecního úřadu Vikantice do dotačního titulu 117d8210E v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR,
 10. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Modernizace víceúčelového hřiště v obci Vikantice - 2 etapa do dotačního titulu 117d8210H v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR,
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 24.11.2021

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

23.12.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad pro rok 2022 v obci Vikantice),
 6. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Rozpočtové provizorium na rok 2022.
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 17.12.2021

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

10.02.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 9/2021.
 6. Projednání a chválení podání žádosti o dotaci a spoluúčasti financování dotace od Olomouckého kraje v programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z národní sportovní agentury v roce 2022.
 7. Diskuze
 8. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 04.02.2022

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

31.05.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtu obce Vikantice na rok 2022,
 6. Projednání a přijetí Zprávy o výsledku hospodaření obce Vikantice za rok 2021 a Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření obce Vikantice za rok 2021,
 7. Projednání a chválení Závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2021,
 8. Projednání, chválení a přijetí Smlouvy na dotaci na spoluúčasti financování dotace od Olomouckého kraje v programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z národní sportovní agentury v roce 2022.
 9. Diskuze
 10. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 24.05.2022

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

29.06.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2021 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2021,
 6. Projednání a schválení Účetní uzávěrky obce Vikantice za rok 2021,
 7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2022,
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 23.06.2022

Sejmuto:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

01.09.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2/2022,
 6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2022,
 7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 4/2022,
 8. Projednání a schválení postupu záměru obce Vikantice nabýt do vlastnictví pozemky p č. 259 a p. č. 279/4 v k. ú. Vikantice,
 9. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“,
 10. Diskuze
 11. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 26.08.2022

Sejmuto:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

21.09.2022 v 17:30 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5/2022,
 6. Projednání zřízení obecního rozhlasu,
 7. Projednání a schválení záměru obce Vikantice nabýt do vlastnictví pozemky p č. 259 a p. č. 279/4 v k. ú. Vikantice,
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 15.09.2022

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Vikantice
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní úřad Vikantice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Liborem Sedlaříkem, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Vikantice – sál budovy Obecního úřadu Vikantice č. p. 131,

Den a doba konání: 19. 10. 2022 od 17:30 hodin

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů,
 4. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vikantice,
 5. Volba zapisovatele zápisu,
 6. Volba ověřovatelů zápisu,
 7. Schválení počtu místostarostů, počtu členů Kontrolního výboru a Finančního výboru,
 8. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, členů Kontrolního výboru, členů Finančního výboru a předsedy Kontrolního výboru a předsedy Finančního výboru,
 9. Volba starosty,
 10. Volba místostarosty,
 11. Volba členů Finančního výboru,
 12. Volba předsedy Finančního výboru,
 13. Volba členů Kontrolního výboru,
 14. Volba předsedy Kontrolního výboru,
 15. Rozhodnutí o způsobu výkonu mandátu starosty a místostarosty,
 16. Rozhodnutí o odměnách nově zvoleného starosty, místostarosty, členů Kontrolního výboru, členů Finančního výboru, a předsedy Kontrolního výboru a předsedy Finančního výboru a členů nově zvolených zastupitelů,
 17. Diskuze
 18. Závěr

 

                                                                                             …………………………………….

                                                                                                    Mgr. Libor Sedlařík

                                                                                        dosavadní starosta obce Vikantice

Vyvěšeno:  12.10.2022

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

10.11.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání Rozpočtového opatření č. 6/2022,
 6. Projednání žádosti souhlasu zastupitelstva o umístění stavby čistíren odpadních vod na soukromém pozemku,
 7. Projednání Cenového návrhu na restaurování kamenného kříže na hřbitově ve Vikanticích,
 8. Projednání omezení svítivosti veřejného osvětlení obce,
 9. Projednání nákupu mobilní garáže pro vozidlo SDH Vikantice,
 10. Projednání nabídky osvětlení vánočního stromu,
 11. Diskuze
 12. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 03.11.2022

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

30.12.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 8/2022,
 6. Projednání a schválení Rozpočtu obce Vikantice na rok 2023.
 7. Projednání a schválení dodatku Smlouvy o svozu odpadů,
 8. Projednání a schválení změny úředních hodin Obecního úřadu Vikantice,
 9. Diskuze
 10. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 21.12.2022

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

31.01.2023 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání Rozpočtového opatření č. 9/2022,
 6. Projednání žádosti o udělení souhlasu s umístěním vrtané studny a vodovodu na pozemku p. č. 150 v obci Vikantice, k. ú. Vikantice,
 7. Projednání dotačního titulu vyhlášeného Olomouckým krajem na dostavbu sportovního hřiště Vikantice,
 8. Projednání darovací smlouvy od MVČR,
 9. Projednání nabídky na vedení elektronické pošty obce Vikantice,
 10. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby,
 11. Projednání ceny stanovené dle Znaleckého posudku č. 5562/2023 pro nabytí pozemků p. č. 259 a p. č. 279/4 v obci Vikantice, k. ú. Vikantice do vlastnictví obce Vikantice,
 12. Diskuze
 13. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 Vyvěšeno: 24.01.2023

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

13.04.2023 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2023,
 6. Projednání dotačního titulu vyhlášeného Olomouckým krajem na výstavbu a dostavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací,
 7. Projednání dotačního titulu vyhlášeného Olomouckým krajem na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury – výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vody,
 8. Projednání dotačního titulu vyhlášeného Olomouckým krajem na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury,
 9. Projednání dotačního titulu Úřadu práce ČR,
 10. Diskuze
 11. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 Vyvěšeno: 06.04.2023

Sejmuto:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

                                                                    29.06.2023 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2022 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2022,
 6. Projednání a schválení Účetní uzávěrky obce Vikantice za rok 2022,
 7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2/2023,
 8. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2023,
 9. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 4/2023,
 10. Projednání podmínek Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby,
 11. Projednání podmínek Žádosti o souhlas se stavebním záměrem, trvalým a dočasným záborem do 1 roku  - demolice a stavba mostu ev. Č. 369-020, Jindřichov,
 12. Projednání projektu varovného a protipovodňového systému obce Vikantice,
 13. Diskuze
 14. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 22.06.2023

Sejmuto:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

18.08.2023 v 17:00 hod.

 

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Zveřejnění Záměru obce Vikantice pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Vikantice, p. č . 598/9 v k. ú. Pleče a p. č. 674/3 v k. ú. Pleče,
 6. Žádost o souhlas zastupitelstva obce s umístěním stavby - p.č. 1199/2 k.ú. Vikantice,
 7. Žádost o souhlas zastupitelstva obce s umístěním stavby - p.č. 1193/6 k.ú. Vikantice,
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 11.08.2023

Sejmuto:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

07.09.2023 v 17:00 hod.

 

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2023,
 6. Pronájem pozemku ve vlastnictví obce Vikantice, p. č . 598/9 v k. ú. Pleče,
 7. Pronájem pozemku ve vlastnictví obce Vikantice, p. č. 674/3 v k. ú. Pleče,
 8. Pronájem pozemku ve vlastnictví obce Vikantice, p. č. 674/3 v k. ú. Pleče s možností budoucího odkupu předmětné části tohoto pozemku,
 9. Zavedení Mobilního rozhlasu v obci Vikantice,
 10. Diskuze
 11. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 30.08.2023

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

26.10.2023 v 17:00 hod.

 

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Rozpočtové opatření č. 7/2023,
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2023,
 7. Projednání a schválení vydání Územního plánu Vikantice,
 8. Diskuze,
 9. Závěr.

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 18.10.2023

Sejmuto:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

10.11.2023 v 17:00 hod.

 

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2023,
 6. Obecně závazná vyhláška obce Vikantice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
 7. Obecně závazná vyhláška obce Vikantice o místním poplatku ze psů,
 8. Obecně závazná vyhláška obce Vikantice o místním poplatku z pobytu,
 9. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
 10. Diskuze
 11. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 02.11.2023

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

29.12.2023 v 17:00 hod.

 

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,

Kontrola účasti,

Schválení programu zasedání,

Volba zapisovatele zápisu,

Volba ověřovatelů zápisu,

Rozpočtové opatření č. 12/2023,

Rozpočet obce Vikantice na rok 2024,

Diskuze

Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 22.12.2023

Sejmuto:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

21.03.2024 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,

Kontrola účasti,

Schválení programu zasedání,

Volba zapisovatele zápisu,

Volba ověřovatelů zápisu,

Rozpočtové opatření č. 1/2024,

Žádost o směnu pozemků,

Diskuze

Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 14.03.2024

Sejmuto:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

                                         18.04.2024 v 17:00 hod.

                               v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,

Kontrola účasti,

Schválení programu zasedání,

Volba zapisovatele zápisu,

Volba ověřovatelů zápisu,

Rozpočtové opatření č. 2/2024,

Žádost o směnu pozemků,

Záměr zakoupení pozemku před Obecním úřadem Vikantice,

Záměr zakoupení pozemků od SPÚ,

Smlouva o dopravní obslužnosti s Olomouckým krajem,

Diskuze

Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 10.04.2024

Sejmuto:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

06.06.2024 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

 

Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,

Kontrola účasti,

Schválení programu zasedání,

Volba zapisovatele zápisu,

Volba ověřovatelů zápisu,

Rozpočtové opatření č. 3/2024,

Rozpočtové opatření č. 4/2024

Žádost o směnu pozemků u hřbitova,

Žádost o pronájem pozemku p. č. 622/9 v k. ú. Vikantice,

Žádost o odprodej pozemků p. č. 1354 a p. č. 1773/2 v k. ú. Vikantice,

Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ,

Smlouva s Úřadem práce,

Výstavba nových webových stránek obce Vikantice,

Pasportizace budovy OÚ Vikantice,

Úspory elektrické energie obce,

Diskuze

Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

 

Vyvěšeno: 30.05.2024

Sejmuto:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání Zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

 

28.06.2024 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,

Kontrola účasti,

Schválení programu zasedání,

Volba zapisovatele zápisu,

Volba ověřovatelů zápisu,

Rozpočtové opatření č. 5/2024,

Závěrečný účet obce Vikantice za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2023,

Účetní závěrka obce Vikantice za rok 2023,

Žádost o měnu části pozemků u hřbitova p.č. 259, p. č. 279/4 a p. č. 279/5, to vše v k. ú. Vikantice, s doplacením ceny rozdílu směněných pozemků,

Žádost o pronájem pozemku p. č. 622/9 v k. ú. Vikantice,

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby ČEZ,

Pasportizace budovy OÚ Vikantice,

Úspory elektrické energie obce,

Diskuze

Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 20.06.2024

Sejmuto: