Termíny zasedání

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce Vikantice

 

Dne 08.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 15.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 22.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 29.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 05.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 12.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 19.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 26.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 08.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 15.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 22.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 29.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 16.04.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 07.05.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 07.06.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 28.06.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 19.07.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

 Dne 22.08.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 05.11.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 13.12.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice - pozvánka občanům na veřejnou schůzi

Dne 27.12.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 23.01.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 16.03.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice - program: Schválení rozpočtu obce na rok 2020

Dne 19.05.2020.v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 30.06.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 28.07.2020 v 17.00 hod v budově OÚ Vikantice - program: 

Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2020

Projednání a schválení  Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/01824/OSR/DSM pořízení zpracování územně plánovací dokumentace obce Vikantice

 Dne 27.10.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Projednání a schválení Dodatku č. 1 – Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/01688/OSKPP/DSMze dne 10. 7. 2019 na vybudování víceúčelového sportovního areálu.

Dne 01.12.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020,
 7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2020,
 8. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky odpady,
 9. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky voda,
 10. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky psi,
 11. Projednání a schválení přijatých opatření k nápravě chyb uvedených v Protokolu o kontrole Ministerstva vnitra ČR ze dne 30.10.2020, č.j.: MV-83552-11/ODK-2020.
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

28.12.2020 v 17:00 hod.

v sále obecního úřadu.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2020,
 6. Projednání a schválení rozpočtového provizoria na rok 2021.
 7. Diskuze
 8. Závěr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

23.03.2021 v 17:00 hod.

v sále obecního úřadu.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce Vikantice na rok 2021
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zrušení zasedání zastupitelstva

 

Vážení občané Vikantic,

rád bych Vás informoval, že s ohledem na nedokončenou rekonstrukci sociálního zázemí obecního úřadu Vikantice a dále minimalizaci rizika šíření koronavirové nákazy COVID-19  a s ohledem na dynamický vývoj mimořádných opatření, která jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace je zrušeno zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se mělo konat dne 23.03.2021 v 17:00 hod. v budově Obecního úřadu Vikantice.

 Tímto Vám děkuji za toleranci a především za pochopení

                                                                                                               Mgr. Libor Sedlařík

                                                                                                             starosta obce Vikantice

 

Vyvěšeno dne: 23.03.2021 v 11:20 hod..

Sejmuto dne:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

31.03.2021 v 17:00 hod.

 

Zastupitelstvo se bude konat elektronickým dálkovým přístupem, a to prostřednictvím serveru:

https://zoom.us/download

 

Informace a návod ke spuštění:


1. vytvořte si účet na stránce https://zoom.us/ nebo v mobilní aplikaci.
3. po vyplnění základních údajů a úspěšného vytvoření účtu klikněte na kolonku ,,JOIN MEETING,,  a napište ,,Personal meeting id,, potvrďte a napište ,,passcode,, a to v čase 17:00 kdy zastupitelstvo obce zahájí video konferenci.

 

 

Alpikace je dostupná pro ,,ios,, a ,,android,, i pro mobilní telefony v ,,APP STORE,, A ,,GOOGLE PLAY,,.

 

 

Pertsonal meeting id: 225 865 2510

Passcode: 7g3Jd4

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce Vikantice na rok 2021
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

30.06.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2021,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2021,
 7. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2020,
 8. Projednání a schválení Plánu rozvoje sportu obce Vikantice,
 9. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021“, v dotačním titulu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“, na obnovu kamenného památníku I. světové války v obci Vikantice,
 10. Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v „Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019“ na „Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“,
 11. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury v „programu č. 162 51“, v dotačním titulu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ 2021 – 2025, na „Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“,
 12. Projednání a schválení postupu navýšení nákladů na vybudování víceúčelového sportovního areálu, který bude umístěn na pozemku p. č. 1203/1 v k. ú. Vikantice.
 13. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na Restaurování kamenného památníku I. světové války v obci Vikantice,
 14. Diskuze
 15. Závěr

 Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 24.06.2021

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

01.10.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2021,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2021,
 7. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na vybudování víceúčelového sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení v obci Vikantice,
 8. Diskuze
 9. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 25.09.2021

Sejmuto:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

30.11.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2021,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2021,
 7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2021,
 8. Projednání a schválení Střednědobého plánu obce Vikantice,
 9. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Rekonstrukce budovy obecního úřadu Vikantice do dotačního titulu 117d8210E v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR,
 10. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci Modernizace víceúčelového hřiště v obci Vikantice - 2 etapa do dotačního titulu 117d8210H v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR,
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 24.11.2021

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

23.12.2021 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad pro rok 2022 v obci Vikantice),
 6. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 7. Rozpočtové provizorium na rok 2022.
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

Vyvěšeno: 17.12.2021

Sejmuto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

10.02.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 9/2021.
 6. Projednání a chválení podání žádosti o dotaci a spoluúčasti financování dotace od Olomouckého kraje v programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z národní sportovní agentury v roce 2022.
 7. Diskuze
 8. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 04.02.2022

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

31.05.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtu obce Vikantice na rok 2022,
 6. Projednání a přijetí Zprávy o výsledku hospodaření obce Vikantice za rok 2021 a Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření obce Vikantice za rok 2021,
 7. Projednání a chválení Závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2021,
 8. Projednání, chválení a přijetí Smlouvy na dotaci na spoluúčasti financování dotace od Olomouckého kraje v programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných z národní sportovní agentury v roce 2022.
 9. Diskuze
 10. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 24.05.2022

Sejmuto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

29.06.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2021 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2021,
 6. Projednání a schválení Účetní uzávěrky obce Vikantice za rok 2021,
 7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2022,
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 23.06.2022

Sejmuto:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

01.09.2022 v 17:00 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2/2022,
 6. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2022,
 7. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 4/2022,
 8. Projednání a schválení postupu záměru obce Vikantice nabýt do vlastnictví pozemky p č. 259 a p. č. 279/4 v k. ú. Vikantice,
 9. Projednání a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Víceúčelové sportoviště pro malou kopanou, tenis, volejbal a bruslení“,
 10. Diskuze
 11. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 26.08.2022

Sejmuto:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Starosta obce Vikantice zve občany na zasedání zastupitelstva obce Vikantice, které se bude konat dne:

21.09.2022 v 17:30 hod.

v sále Obecního úřadu Vikantice.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola účasti,
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5/2022,
 6. Projednání zřízení obecního rozhlasu,
 7. Projednání a schválení záměru obce Vikantice nabýt do vlastnictví pozemky p č. 259 a p. č. 279/4 v k. ú. Vikantice,
 8. Diskuze
 9. Závěr

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.

 

Vyvěšeno: 15.09.2022

Sejmuto: