Termíny zasedání

Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce Vikantice

 

Dne 08.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 15.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 22.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 29.01.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 05.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 12.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 19.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 26.02.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 08.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 15.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 22.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 29.03.2019 v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 16.04.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 07.05.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 07.06.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 28.06.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 19.07.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

 Dne 22.08.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 05.11.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 13.12.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice - pozvánka občanům na veřejnou schůzi

Dne 27.12.2019 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 23.01.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 16.03.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice - program: Schválení rozpočtu obce na rok 2020

Dne 19.05.2020.v 18:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 30.06.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Dne 28.07.2020 v 17.00 hod v budově OÚ Vikantice - program: 

Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2020

Projednání a schválení  Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/01824/OSR/DSM pořízení zpracování územně plánovací dokumentace obce Vikantice

 Dne 27.10.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Projednání a schválení Dodatku č. 1 – Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/01688/OSKPP/DSMze dne 10. 7. 2019 na vybudování víceúčelového sportovního areálu.

Dne 01.12.2020 v 17:00 hod. v budově OÚ Vikantice

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Kontrola účasti
 3. Volba zapisovatele zápisu,
 4. Volba ověřovatelů zápisu,
 5. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020,
 6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020,
 7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2020,
 8. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky odpady,
 9. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky voda,
 10. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky – poplatky psi,
 11. Projednání a schválení přijatých opatření k nápravě chyb uvedených v Protokolu o kontrole Ministerstva vnitra ČR ze dne 30.10.2020, č.j.: MV-83552-11/ODK-2020.
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Srdečně zve starosta a zastupitelstvo obce Vikantice.