Kontrolní výbor

Členové:

1. David Balaj - předseda
2. Olga Kratochvílová - člen
3. Blanka Galčíková - člen