Kontrolní výbor

Členové:

1. Daniel Váňa - předseda
2. David Balaj - člen
3. Blanka Galčíková - člen