Úřední deska

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2021
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Oznámení o o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
Značka: Volby do Parlamentu České republiky 2021
22.09.202131.12.2021
Dojmenování členů OVK Vikantice
Značka: Volby do Parlamentu České republiky 2021
08.09.202131.12.2021
Oznámení o stanovení počtu volebních okrsků Vikantice
Značka: Volby do Parlamentu České republiky 2021
30.08.202131.12.2021
Oznámení o jmenování zapisovatele pro volby do Parlamentu České republiky
Značka: Volby do Parlamentu České republiky 2021
30.08.202131.12.2021
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Parlamentu PČR
Značka: Volby do Parlamentu České republiky 2021
09.08.202131.12.2021
Ostatní
Energolinka Olomouckého kraje_Milostivé léto
Značka: Energolinka Olomockého kraje
13.12.202131.12.2022
Město Šumperk_Nařízení č. 06/2021, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Značka: Město Šumperk - Nařízení
15.06.202131.12.2021
Protokol o kontrole
Značka: Kontrola MV ČR
19.01.202131.12.2021
Výpiz části z Usnesení ZO Vikantice
Značka: Přijatá usnesení
19.01.202131.12.2021
Záměr obce uzavřít smlouvu s Olomouckým krajem_návrh smlouvy na ÚP Vikantice
15.05.202031.12.2022
ČEZ Distribuce a.s. - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20.09.201931.01.2021
Záměr obce uzavřít dohodu o společném postupu
01.07.201931.12.2022
Vyhlášky
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Staré Město včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Značka: Veřejná vyhláška - Územní plan Staré Město
13.12.202131.01.2022
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Ostružná, Staré Město, Branná, Vikantice, Habartice
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
01.11.202131.05.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Vikantice včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území(k.ú.Vikantice)
Značka: Územní plán Vikantice
18.05.202131.12.2022
Oznámení místa a doby konání společného jednánío návrhu Územního plánu Vikantice včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (k.ú.Vikantice)
Značka: Územní plán Vikantice
18.05.202131.12.2022
Veřejná vyhláška veřejné projednání Aktualizace č. 4 ZÚR OK
Značka: Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
14.05.202131.12.2021
Vyhláška FÚ Šumperk
Značka: Daň z nemovitostí
26.04.202131.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha
Značka: Opatření obecné povahy
21.02.202031.12.2021
Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Vikantice
12.12.201931.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
22.05.201931.12.2021
Rozpočet
Rozpočtové provizorium obce Vikantice na rok 2022
Značka: Rozpočet
23.12.202131.12.2022
Rozpočtové opatření č 8/2021
Značka: Rozpočet
13.12.202131.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice na roky 2019 až do r. 2023
Značka: Rozpočet
06.12.202131.12.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Značka: Rozpočet
16.11.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Značka: Rozpočet
21.10.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Značka: Rozpočet
21.09.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Značka: Rozpočet
08.09.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Značka: Rozpočet
22.07.202131.12.2021
Závěrečný účet za rok 2020, příloha
Značka: Rozpočet
09.07.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Značka: Rozpočet
15.06.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Značka: Rozpočet
15.06.202131.12.2021
Návrh závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2020
Značka: Rozpočet
10.06.202131.12.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Vikantice na rok 2021
Značka: Rozpočet
31.03.202131.12.2021
Návrh rozpočtu obce Vikantice na rok 2021
Značka: Rozpočet
01.03.202131.12.2021
Zveřejnění - Rozpočtové provizorium obce Vikantice na rok 2021
Značka: Rozpočet
07.01.202131.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Značka: Rozpočet
07.01.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 7
Značka: Rozpočet
14.12.202031.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2020
14.07.202031.12.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vikantice na rok 2020
16.03.202031.12.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2019
13.12.201931.01.2022
Rozpočtové opatřerní č. 10/2019
13.12.201931.01.2022
Rozpočtové opatření č. 4
20.10.201931.12.2021
Rozpočtové opatření č. 5
20.10.201931.12.2021
Rozpočtové opatření č. 6
20.10.201931.12.2021
Rozpočtové opatření č. 7
20.10.201931.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1
06.08.201931.12.2021
Rozpočtové opatření č. 2
06.08.201931.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3
06.08.201931.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice
06.08.201931.12.2022
Závěrečný účet obce Vikantice za rok 2018
17.04.201931.12.2021
Krizové řízení
Usnesení Vlády ČR č. 115, částka 40 + Vyhlášení nouzového stavu
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Mimořádné opatření MZ ČR – nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvoláníNová položka
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Mimořádné opatření MZ ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Ochranné opatření MZ ČR – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
2. Zřízení a I. zasedání Krizového štábu obce Vikantice
Značka: COVID - 19
27.10.202031.12.2021
Usnesní Vlády ČR č. 424, 425, 426, částka 171 ze dne 21.10.2020 - opatření v nouzovém stavu
Značka: COVID - 19
21.10.202031.12.2021
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy ze den 02.04.2020
Značka: Ministrstvo zemědělství ČR
06.04.202031.12.2022
Obecně závazné vyhlášky obce Vikantice
Obecně závazná vyhláška č. 1_2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - svoz komunálních odpadů
Značka: Obecně závazná vyhlaška
23.12.202128.02.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019_poplatek ze psů
15.01.201928.02.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce