Úřední deska

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2022
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Informace k volbám – volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Značka: Volby prezidenta republiky
28.12.202231.01.2023
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Značka: Volby prezidenta republiky
22.12.202231.01.2023
Oznámení o doplnění členů Okrskové volební komise
Značka: Volby prezidenta republiky
21.12.202231.01.2023
Oznámení jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky ČR
Značka: Volby prezidenta republiky
30.11.202231.01.2023
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky ČR
Značka: Volby prezidenta republiky
29.11.202231.01.2023
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta republiky konaných v r. 2023
Značka: Volby prezidenta republiky
14.11.202231.01.2023
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vikantice, konaných ve dnech 23.09 a 24.09.2022
Značka: Volby
26.09.202231.12.2022
Oznámení o dojmenování členů OVK Vikantice pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.09. - 24.09. 2022
Značka: Volby
31.08.202231.12.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Vikantice pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.09. - 24.09. 2022
Značka: Volby
31.08.202231.12.2022
Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.09. - 24.09. 2022
Značka: Volby
12.08.202231.12.2022
Oznámení o stanovení volebních okrsků obce Vikantice pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23 a 24. září 2022
Značka: Volby
26.07.202231.12.2022
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23 a 24. září 2022
Značka: Volby
25.07.202231.12.2022
Oznámení_Potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů pro obec Vikantice a počet členů zastupitelstva obce Vikantice
Značka: Volby
30.06.202231.12.2022
Ostatní
Seznámení s podklady rozhodnutí a možnost se k těmto před vydáním rozhodnutí vyjádřit
Značka: Správní řízení
30.11.202231.12.2022
Obec Šléglov - výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací
Značka: Ostatní
25.10.202231.12.2022
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Jindřichov
Značka: Žádost o zveřejnění
19.10.202231.12.2022
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
17.10.202231.12.2022
Upozornění ČEZ - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Značka: Upozornění
13.10.202231.12.2022
I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vikantice
Značka: Ustavující zastupitelstvo obce Vikantice
12.10.202231.12.2022
SPÚ_Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k. ú. Vikantice (pozemky dle KN p. č. 27_1 a 279_2)
Značka: Oznámení
24.05.202231.12.2022
Změna nařízení Státní veterinární správy
Značka: Nařízení
16.05.202231.12.2022
Olomoucký kraj_Vznik digitálně technické mapy_informace_o_mapovani_pro_obce + příloha pro občany
Značka: Oznámení
05.04.202231.12.2022
Dopis MV ČR_ubytovací kapacity
Značka: Oznámení
05.04.202231.12.2022
SPÚ_Oznámení o vyložení změn map bonitovaných půdněekologických jednotek (BPEJ) k. ú. Vikantice
Značka: Oznámení
05.04.202231.12.2022
Nařízení státní veterinární správy
Značka: Nařízení
05.04.202231.12.2022
SPÚ_Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
Značka: Oznámení
10.01.202231.12.2022
Energolinka Olomouckého kraje_Milostivé léto
Značka: Energolinka Olomockého kraje
13.12.202131.12.2022
Záměr obce uzavřít smlouvu s Olomouckým krajem_návrh smlouvy na ÚP Vikantice
15.05.202031.12.2022
Záměr obce uzavřít dohodu o společném postupu
01.07.201931.12.2022
Vyhlášky
Ministerstvo zemědélství ČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
04.11.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 5
Značka: Veřejná vyhláška
11.10.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodnou úpravou na pozemních komunikacích
Značka: Veřejná vyhláška
19.09.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška
26.08.202231.12.2022
Veřejná vyhláška veřejné projednání Aktualizace č. 5 ZÚR OK_017.. + Oznámení
Značka: Veřejná vyhláška
01.07.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Vikantice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (k. ú. Vikantice)
Značka: Územní plán
20.05.202231.12.2022
Veřejná vyhláška FÚ pro Olomoucký kraj_Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Značka: FÚ - Vyhláška
21.04.202231.12.2022
Olomoucký kraj_Veřejná vyhláška_Aktualizace č. 4 zásad územního rozvgoje Olomouckého kraje
Značka: Veřejná vyhláška
14.01.202231.12.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Staré Město včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
Značka: Veřejná vyhláška - Územní plan Staré Město
13.12.202131.01.2022
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích_Ostružná, Staré Město, Branná, Vikantice, Habartice
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
01.11.202131.05.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Vikantice včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území(k.ú.Vikantice)
Značka: Územní plán Vikantice
18.05.202131.12.2022
Oznámení místa a doby konání společného jednánío návrhu Územního plánu Vikantice včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (k.ú.Vikantice)
Značka: Územní plán Vikantice
18.05.202131.12.2022
Rozpočet
Schválený rozpočet obce Vikantice na rok 2023
Značka: Rozpočet
30.12.202231.12.2023
Návrh rozpočtu obce Vikantice na rok 2023+přílohy
Značka: Rozpočet
15.12.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Značka: Rozpočet
10.11.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Značka: Rozpočet
10.11.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Značka: Rozpočet
22.09.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Značka: Rozpočet
02.09.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Značka: Rozpočet
02.09.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Značka: Rozpočet
15.07.202231.12.2022
Závěrečný účet obce Vikantice za rok 2021 a příloha
Značka: Rozpočet
01.07.202231.12.2022
Návrh závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2021, Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce Vikantice za rok 2021
Značka: Rozpočet
14.06.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Značka: Rozpočet
14.06.202231.12.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vikantice na rok 2022
Značka: Rozpočet
08.06.202231.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice na období r. 2021 - 2025
Značka: Rozpočet
08.06.202231.12.2025
NÁVRH Rozpočtu obce Vikantice na rok 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice na období 2021 až 2025
Značka: Rozpočet
11.05.202231.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice
Značka: Rozpočet
17.03.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Značka: Rozpočet
28.01.202231.12.2022
Rozpočtové provizorium obce Vikantice na rok 2022
Značka: Rozpočet
23.12.202131.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice na roky 2019 až do r. 2023
Značka: Rozpočet
06.12.202131.12.2023
Zveřejnění - Rozpočtové provizorium obce Vikantice na rok 2021
Značka: Rozpočet
07.01.202131.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2019
13.12.201931.01.2022
Rozpočtové opatřerní č. 10/2019
13.12.201931.01.2022
Rozpočtové opatření č. 2
06.08.201931.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3
06.08.201931.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice
06.08.201931.12.2022
Krizové řízení
Usnesení Vlády ČR č. 115, částka 40 + Vyhlášení nouzového stavu
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Mimořádné opatření MZ ČR – nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021 do odvoláníNová položka
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Mimořádné opatření MZ ČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Ochranné opatření MZ ČR – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání
Značka: COVID - 19
01.03.202131.01.2022
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy ze den 02.04.2020
Značka: Ministrstvo zemědělství ČR
06.04.202031.12.2022
Obecně závazné vyhlášky obce Vikantice
Obecně závazná vyhláška č. 1_2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - svoz komunálních odpadů
Značka: Obecně závazná vyhlaška
23.12.202128.02.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019_poplatek ze psů
15.01.201928.02.2023
Správní řízení
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
29.12.202230.01.2023
Nařízení ostatních správních orgánů
Nařízení Státní veterinární správy_Mimoradna_veterinarni_opatreni_narizeni_SVS_aviarni_influenza
Značka: Nařízení státní veterinární správy
14.12.202231.01.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce