Úřední deska

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2024
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb do do Evropského parlamentu
Značka: Volby
22.05.202430.06.2024
Oznámení o jmenování členů Okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Značka: Volby
16.05.202430.06.2024
Oznámení o svolání 1. zasedání Okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Značka: Volby
14.05.202430.06.2024
Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Značka: Volby
25.04.202430.06.2024
Oznámení o stanovení počtu a sídle volebních okrsků Vikantice pro zajištění voleb do Evropského parlamentu konaných v r. 2024
Značka: Volby
17.04.202430.06.2024
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb do Evropského parlamentu
Značka: Volby
08.04.202430.06.2024
Ostatní
Informace o zřízení dočasného sběrného místa pro shromažďování použitého kuchyňského oleje a tuku
Značka: Odpady
05.03.202431.03.2024
Vyhlášky
Finannčí úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška
Značka: Veřejná vyhláška
29.04.202402.06.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Značka: Veřejná vyhláška
08.04.202420.05.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - problematičtí jedinci vlka
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02.01.202417.01.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
28.12.202312.01.2024
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jindřichov a posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území (k.ú. Habartice u Jindřichova, Labe, Nové Losiny, Pekařov, Pleče, Pusté Žibřidovice a Sklená)
Značka: Veřejná vyhláška
05.12.202310.01.2024
Rozpočet
Schválený Závěrečný účet obce Vikantice za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2023
Značka: Rozpočet
01.07.202430.06.2025
Návrh Závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2023, Zpráva o výsledku kontrroly hospodaření obce Vikantice za rok 2023
12.06.202431.07.2024
Rozpočtové opatření č. 5/2024
Značka: Rozpočet
05.06.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 4/2024
Značka: Rozpočet
27.05.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 3/2024
20.05.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 2/2024
Značka: Rozpočet
10.04.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024
Značka: Rozpočet
19.02.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 13/2023
Značka: Rozpočet
15.01.202420.03.2024
Schválený rozpočet obce Vikantice na rok 2024
Značka: Rozpočet
02.01.202431.12.2024
Rozpočtové opatření č. 12/2023
Značka: Rozpočet
29.12.202313.01.2024
Návrh rozpočtu obce Vikantice na rok 2024
Značka: Rozpočet
13.12.202302.01.2024
Schválený Závěrečný účet obce Vikantice za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2022
Značka: Rozpočet
30.06.202330.06.2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice na období r. 2021 - 2025
Značka: Rozpočet
08.06.202231.12.2025
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška_Návrh opatření obecné povahy - bobr - 2024-2029
Značka: Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
20.05.202404.06.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vlk obecný
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13.05.202431.05.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Značka: Veřejná vyhláška
18.01.202402.02.2024
Obecně závazné vyhlášky obce Vikantice
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Uveřejněno dne 05.12.2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05.12.202331.12.2025
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce 2/2023 o místním poplatku ze psů. Uveřejněno dne 05.12.2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05.12.202331.12.2025
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce 3/2023 o místním poplatku z pobytu. Uveřejněno dne 05.12.2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05.12.202331.12.2025

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce