Úřední deska

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2022
NázevVyvěšenoSvěšeno
Ostatní
SPÚ_Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k. ú. Vikantice (pozemky dle KN p. č. 27_1 a 279_2)
Značka: Oznámení
24.05.202231.12.2022
Změna nařízení Státní veterinární správy
Značka: Nařízení
16.05.202231.12.2022
Olomoucký kraj_Vznik digitálně technické mapy_informace_o_mapovani_pro_obce + příloha pro občany
Značka: Oznámení
05.04.202231.12.2022
Dopis MV ČR_ubytovací kapacity
Značka: Oznámení
05.04.202231.12.2022
SPÚ_Oznámení o vyložení změn map bonitovaných půdněekologických jednotek (BPEJ) k. ú. Vikantice
Značka: Oznámení
05.04.202231.12.2022
Nařízení státní veterinární správy
Značka: Nařízení
05.04.202231.12.2022
SPÚ_Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
Značka: Oznámení
10.01.202231.12.2022
Vyhlášky
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Vikantice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (k. ú. Vikantice)
Značka: Územní plán
20.05.202231.12.2022
Veřejná vyhláška FÚ pro Olomoucký kraj_Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Značka: FÚ - Vyhláška
21.04.202231.12.2022
Olomoucký kraj_Veřejná vyhláška_Aktualizace č. 4 zásad územního rozvgoje Olomouckého kraje
Značka: Veřejná vyhláška
14.01.202231.12.2022
Rozpočet
Návrh závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2021, Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce Vikantice za rok 2021
Značka: Rozpočet
14.06.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Značka: Rozpočet
14.06.202231.12.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Vikantice na rok 2022
Značka: Rozpočet
08.06.202230.04.2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice na období r. 2021 - 2025
Značka: Rozpočet
08.06.202231.12.2025
NÁVRH Rozpočtu obce Vikantice na rok 2022, Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice na období 2021 až 2025
Značka: Rozpočet
11.05.202231.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice
Značka: Rozpočet
17.03.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Značka: Rozpočet
28.01.202231.12.2022

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce