Úřední deska

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Krajský úřad Olomouckého kraje_aktualizace informace k volbám – změna telefonních kontaktů pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Značka: Volby prezidenta republiky
04.01.202331.01.2023
Informace k volbám – volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Značka: Volby prezidenta republiky
28.12.202231.01.2023
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Značka: Volby prezidenta republiky
22.12.202231.01.2023
Oznámení o doplnění členů Okrskové volební komise
Značka: Volby prezidenta republiky
21.12.202231.01.2023
Oznámení jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky ČR
Značka: Volby prezidenta republiky
30.11.202231.01.2023
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky ČR
Značka: Volby prezidenta republiky
29.11.202231.01.2023
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta republiky konaných v r. 2023
Značka: Volby prezidenta republiky
14.11.202231.01.2023
Ostatní
Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje za období 09_2019 do 06_2023 + Návrh zprávy
Značka: Ostatní
15.02.202302.03.2023
Vyhlášky
Veřejná vyhláška
Značka: Veřejná vyhláška
24.04.202311.05.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14.03.202329.03.2023
MěÚ Šumperk_V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - opatření obecné povahy+přílohy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
09.03.202324.03.2023
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A_o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje za uplynulé období 9_2019 do 6_2023
Značka: Veřejná vyhláška
15.02.202316.03.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP (územního plánu) Branná + příloha
Značka: Veřejná vyhláška
27.01.202331.12.2023
Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Značka: Rozpočet
06.03.202321.03.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Značka: Rozpočet
01.02.202316.02.2023
Schválený rozpočet obce Vikantice na rok 2023
Značka: Rozpočet
30.12.202231.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice na období r. 2021 - 2025
Značka: Rozpočet
08.06.202231.12.2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice na roky 2019 až do r. 2023
Značka: Rozpočet
06.12.202131.12.2023
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
12.01.202331.12.2023
Obecně závazné vyhlášky obce Vikantice
Obecně závazná vyhláška č. 1_2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - svoz komunálních odpadů
Značka: Obecně závazná vyhlaška
23.12.202128.02.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019_poplatek ze psů
15.01.201928.02.2023
Správní řízení
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
03.04.202318.04.2023
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
22.03.202306.04.2023
Výzva k vyjádření k podanému odvolání
Značka: Správní řízení
08.02.202313.02.2023
Obecní úřad Vikantice_Rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, č.j. OUVIK 3_2023_vyvěšení na Úřední desce
Značka: Správní řízení
30.01.202314.02.2023
Obecní úřad Vikantice_Rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, č.j. OUVIK 2_2023_vyvěšení na Úřední desce
Značka: Správní řízení
18.01.202302.02.2023
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
29.12.202230.01.2023
Nařízení ostatních správních orgánů
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Značka: Nařízení Státní veterinární správy
01.02.202328.02.2023
Nařízení Státní veterinární správy_Mimoradna_veterinarni_opatreni_narizeni_SVS_aviarni_influenza
Značka: Nařízení státní veterinární správy
14.12.202231.01.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce