Úřední deska

Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise pro zajištění voleb prezidenta republiky konaných v r. 2023
Značka: Volby prezidenta republiky
14.11.202231.01.2023
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky ČR
Značka: Volby prezidenta republiky
29.11.202231.01.2023
Oznámení o doplnění členů Okrskové volební komise
Značka: Volby prezidenta republiky
21.12.202231.01.2023
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky
Značka: Volby prezidenta republiky
22.12.202231.01.2023
Oznámení jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky ČR
Značka: Volby prezidenta republiky
30.11.202231.01.2023
Krajský úřad Olomouckého kraje_aktualizace informace k volbám – změna telefonních kontaktů pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Značka: Volby prezidenta republiky
04.01.202331.01.2023
Informace k volbám – volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Značka: Volby prezidenta republiky
28.12.202231.01.2023
Ostatní
Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje za období 09_2019 do 06_2023 + Návrh zprávy
Značka: Ostatní
15.02.202302.03.2023
Oznámení o záměru dočasného pronájmu do 1 roku části pozemku p. č. 674/3 v k. ú. Pleče s následnou možností výkupu dotčené části tohoto pozemku
Značka: Oznámení
22.08.202307.09.2023
Oznámení o záměru dočasného pronájmu do 1 roku části pozemku p. č. 674/3 v k. ú. Pleče
Značka: Oznámení
22.08.202307.09.2023
Oznámení o záměru dočasného pronájmu do 1 roku části pozemku p. č. 598/9 v k. ú. Pleče
Značka: Oznámení
22.08.202307.09.2023
MěÚ Šumperk_oznámení o vyhlášení právního předpisu_O vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
19.07.202331.08.2023
Vyhlášky
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP (územního plánu) Branná + příloha
Značka: Veřejná vyhláška
27.01.202331.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
28.12.202312.01.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14.03.202329.03.2023
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, Průvodní dopis
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
27.09.202312.10.2023
Veřejná vyhláška
Značka: Veřejná vyhláška
24.04.202311.05.2023
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A_o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje za uplynulé období 9_2019 do 6_2023
Značka: Veřejná vyhláška
15.02.202316.03.2023
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jindřichov a posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území (k.ú. Habartice u Jindřichova, Labe, Nové Losiny, Pekařov, Pleče, Pusté Žibřidovice a Sklená)
Značka: Veřejná vyhláška
05.12.202310.01.2024
MěÚ Šumperk_V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - opatření obecné povahy+přílohy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
09.03.202324.03.2023
Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikantice na období r. 2021 - 2025
Značka: Rozpočet
08.06.202231.12.2025
Schválený Závěrečný účet obce Vikantice za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vikantice za rok 2022
Značka: Rozpočet
30.06.202330.06.2024
Schválený rozpočet obce Vikantice na rok 2023
Značka: Rozpočet
30.12.202231.12.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2023
Značka: Rozpočet
01.11.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Značka: Rozpočet
01.02.202316.02.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2023
Značka: Rozpočet
11.10.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023
Značka: Rozpočet
20.09.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Značka: Rozpočet
28.08.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Značka: Rozpočet
25.07.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Značka: Rozpočet
30.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Značka: Rozpočet
14.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Značka: Rozpočet
01.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 12/2023
Značka: Rozpočet
29.12.202313.01.2024
Rozpočtové opatření č. 11/2023
Značka: Rozpočet
27.11.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2023
Značka: Rozpočet
09.11.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Značka: Rozpočet
06.03.202331.12.2023
Návrh závěrečného účtu obce Vikantice za rok 2022, Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce Vikantice za rok 2022
Značka: Rozpočet
07.06.202330.06.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Vikantice na roky 2019 až do r. 2023
Značka: Rozpočet
06.12.202131.12.2023
Návrh rozpočtu obce Vikantice na rok 2024
Značka: Rozpočet
13.12.202302.01.2024
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 1_2023 Územního plánu Vikantice
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
31.10.202316.11.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úpravá provozu na pozemních komunikacích Hanušovice - Habartice
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13.11.202328.11.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
12.01.202331.12.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
30.08.202314.09.2023
Obecně závazné vyhlášky obce Vikantice
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Uveřejněno dne 05.12.2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05.12.202331.12.2025
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019_poplatek ze psů
15.01.201928.02.2023
Obecně závazná vyhláška č. 1_2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - svoz komunálních odpadů
Značka: Obecně závazná vyhlaška
23.12.202128.02.2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce 3/2023 o místním poplatku z pobytu. Uveřejněno dne 05.12.2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05.12.202331.12.2025
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce 2/2023 o místním poplatku ze psů. Uveřejněno dne 05.12.2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Značka: Oznámení o vyhlášení právního předpisu
05.12.202331.12.2025
Správní řízení
Výzva k vyjádření k podanému odvolání
Značka: Správní řízení
08.02.202313.02.2023
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
29.12.202230.01.2023
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
22.03.202306.04.2023
Oznámení o zahájení řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les
Značka: Správní řízení
03.04.202318.04.2023
Oznámení o pokračování v řízení
Značka: Správní řízení
04.10.202319.10.2023
Obecní úřad Vikantice_Rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, č.j. OUVIK 3_2023_vyvěšení na Úřední desce
Značka: Správní řízení
30.01.202314.02.2023
Obecní úřad Vikantice_Rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, č.j. OUVIK 2_2023_vyvěšení na Úřední desce
Značka: Správní řízení
18.01.202302.02.2023
Nařízení ostatních správních orgánů
Rozhodnutí hejtmana č. 1_2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požárů ze dne 12. 7. 2023 + příloha Rozhodnutí hejtmana č. 1/2023
Značka: Nařízení - rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
13.07.202330.09.2023
Nařízení Státní veterinární správy_Mimoradna_veterinarni_opatreni_narizeni_SVS_aviarni_influenza
Značka: Nařízení státní veterinární správy
14.12.202231.01.2023
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Značka: Nařízení Státní veterinární správy
01.02.202328.02.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce