Aktuality

13. listopadu 2017
13. listopadu 2017
6. října 2017

Jmenování okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny ČR

Akce proběhne:
20. října 2017 – 21. října 2017 v 11.28 h

V souladu s ustanovením zákona 247/1995 Sb, o volbách do parlamentu ČR , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto  okrskovou volební komisi pro volby  do Poslanecké sněmovny Parlamentu


ČR , které se uskuteční dne 20. a 21. října 2017:


Okrsek 1:  volební místnost  Vikantice 131,


Volební komise:  O.Geržová Vikantice


                           R. Balaj Vikantice


                            P. Juríček, Vikantice


                            F. Kratochvílová  Vikantice


                            E. Lalgerová  Staré Město pod Sněžníkem


                            V. Novosádová Uničov


  

...
16. září 2017

Nebezpečné odpady

Akce proběhne:
16. září 2017 v 07.00 h – 16. září 2017 v 07.30 h

...
3. března 2017

Topenářský servis s.r.o.

Akce proběhne:
15. března 2017

Topenářský servis s.r.o. bude provádět v naší obci ve středu 15.3.2017 revize kotlů na tuhá paliva těchto značek:


Viadrus, Opop, Atmos, Dakon, Atak, Etka, Rojek, Kovarson, Ekoefekt, Werner, Ponast, Slokov, Haas a veškeré krbové vložky a kamna nad 10 kw. Dále pak provádíme kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.


Cena za kontrolu a čištění komínů je 300,- Kč.


Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 300 ,- Kč


Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 500 ,- Kč


Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989


Topenářský servis s.r.o.


793 36 Malá Morávka 287


IČ: 04346971, DIČ: CZ 04346971

...
20. září 2016

Informace k volbám do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7 a 8 října 2016

Akce proběhne:
7. října 2016 v 14.00 h – 8. října 2016 v 14.00 h

Informace o volbách do zastupitelstva Kraje dne 7 a 8 října 2016


 


          Obec  Vikantice , Vikantice 131


           


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------


Informace o volbách do Zastupitelstva Olomouckého Kraje


                konaných dne 7. a 8. října 2016.


 


 


Dne 7 a 8. října 2016 se konají volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje.


 


Hlasování bude probíhat ve dnech: 7.října 2016- pátek- od  14 do 22  hodin


  


                                                              a  8.října 2016- sobota- od 8 do 14 hodin


 


Volební místnost je v budově obecního úřadu Vikantice 131 788 25 Branná


 


V naší obci je pouze 1 volební místnost a jeden volební okrsek tedy Vikantice 131.


 


Volič se při volbách musí prokázat platným dokladem totožnosti - tedy občanský průkaz či pas -nebo voličským průkazem a osobním dokladem jako výše , není-li ve Vikantickém seznamu voličů.


 


 


 


Filip Juríček starosta obce 

...
6. září 2016

Jmenování okrskové volební komise

Jmenování okrskové volební komise


   O b e c  Vikantice ,  Vikantice 131


   -----------------------------------------------------------------------------------


V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev


krajů , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto  okrskovou volební komisi pro volby  do Zastupitelstva Olomouckého kraje , které se uskuteční dne 7 a 8 října 2016:


Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131,


Volební komise: Geržová Otílie  Vikantice


                            Juríček Petr   Vikantice


                            Balaj Roman Vikantice


                            Vojtěch Čožík  Bohutín


 


 


Filip Juríček 

...
6. září 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise


Obec Vikantice, Vikantice 131


 


V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona 130/2000 Sb, o volbách do zastupitelstev


krajů , a ve znění pozdějších změn a předpisů


                                      j m e n u j i


tímto zapisovatelku okrskové volební komise pro volby  do Zastupitelstva Olomouckého kraje , které se uskuteční dne 7 a 8 října 2016:


Okrsek 1:  volební místnost Vikantice 131 , 


 zapisovatelka:  Geržová Otílie Vikantice


 


 


Filip Juríček 

...
14. března 2016

Soupis pozemků

 Soupis pozemků a jejich cena k nahlédnutí na úřední desce. 

...
16. února 2016

Lékař Jindřichov

Akce proběhne:
1. ledna 2016 – 1. ledna 2017

MUDr. Jaroslav Chytil


21.1 2016. : 11.45 - 12.30.hodin


17.3. 2016 : 11: 45 – 12.30 hodin19.5.2016 : 11: 45 – 12.30 hodin


21.7.2016 : 11 :45 – 12. 30 hodin


15.9. 2016 : 11 : 45 – 12.30 hodin


24.11. 2016 : 11.45 – 12. 30 hodin


... další informace
16. prosince 2015

Ordinační hodiny lékař

Ordinace obvodního lékaře vánoce 2015 :


 


21.12.   Pondělí     13 - 16.30


 


22.12.   Úterý          lékař nebude


 


29.12.   Úterý          jako vždy


 


31.12.   Čtvrtek       lékař nebude


 


Zdravotní sestra bude v běžnou dobu. MUDr. Jaroslav Chytil , krásné vánoce všem.

... další informace
15. prosince 2015

Silvestrovská párty

Akce proběhne:
31. prosince 2015 v 20.00 h – 1. ledna 2016

... další informace
24. října 2015

Přistavení kontejnerů

Akce proběhne:
30. října 2015 – 2. listopadu 2015

... další informace